Miljösamordning i Uppland AB

Miljökonsulttjänster inom bygg- och fastighetssektorn 

Exempel på miljöuppdrag

Klimatberäkning för nyproduktion och HGA

Radonmätningar

Stöd i fastighetsskötselns kemikalieanvändning

Miljöronder under

byggskedet

Miljöcertifiering mot Svanen,  Miljöbyggnad nybyggnad och  Miljöbyggnad iDrift 

Upprättande av  miljöprogram och     miljöplan

Kontakta mig gärna om du vill veta mer om vad Miljösamordning IUAB kan hjälpa dig med.