Miljösamordning under förvaltning

Under förvaltningsskedet hjälper en miljösamordnare till med det dagliga miljöarbetet på ditt företag. Det kan innebära att ersätta en kollega som gått på ledighet eller att hjälpa till att komma igång inom ett miljöområde som tidigare gått på sparlåga. Exempel på sådana uppdrag är internrevision av miljöledningssystem, uppföljning av företagets miljöprogram, miljöutredning av företagets miljöaspekter, inventera och följa upp de kemprodukter som de anställda hanterar i förvaltningen eller att utföra en radonmätning med anledning av ett föreläggande från kommunen eller inför en kommande miljöcertifiering. Miljösamordnaren kan i detta fall fungera även som miljöbyggnadssamordnare som projektleder en miljöcertifiering mot Miljöbyggnad iDrift. Erfarenheter finns från ett tiotal sådana certifieringsarbeten, både färdigcertifierade och under olika skeden av certifieringsprocessen för manualversion 1.0, 1.1 samt 2.0.


I dessa uppdrag sitter miljösamordnaren gärna ute hos kunden vid de tillfällen och i den omfattning då detta är önskvärt. Det är ofta en fördel att kunna träffas för spontanmöten, fika tillsammans eller bara säga hej i korridoren när man jobbar med miljöområden som rör hela företaget. Men denna typ av arbeten går även att till stor del skötas via Teams-samtal då så är önskvärt och mest tidseffektivt. 


Kontakta gärna Helena om du vill veta mer:

Miljösamordning i Uppland AB