Referenser och utbildningar

Nedan följer ett urval från projekt som har genomförts av Helena Granlund inom olika typer av uppdrag, samtliga slutförda under de senaste fem åren och då som miljökonsult på Structor Miljöbyrån Stockholm AB. Vid önskemål om referensperson hos beställaren för uppdragen, vänligen kontakta  


Miljösamordning nyproduktion

Brabo Stockholm - Rindö Brygga, Dragonvägen, Väsby Park 

Sollentuna kommun - skolor och förskolor, exempelvis Tegelhagens skola och Gärdesskolan


Miljösamordning ombyggnation 

AMF Fastigheter - lokalanpassningar, t ex Grävlingen 12, Hammaren 15, Stigbygeln 5, Trollhättan 30, 31


Miljöcertifiering Miljöbyggnad 

Skandia Bostäder - certifiering befintliga byggnader t ex Fjällnäset 16, Eknäs (7 byggnader), Lejongapet (3 byggnader)

AMF Fastigheter - certifiering under ombyggnation, t ex Vattenpasset 11 


Miljöcertifiering Miljöbyggnad iDrift 

Skandia Bostäder - t ex Fjällnäset 15 och Postiljonen 8 (3 byggnader)

Skandia Fastigheter (kontor) - Åkern 6

AMF Fastigheter - Tobaksmonopolet 6, Fatburssjön 10, Fröfjärden 6


Miljöcertifiering Svanen (vara miljöstöd vid behov, insatsen skiljer sig åt i omfattning i nedanstående projekt). 
Besqab Projektutveckling - t ex Juliahemmet, Lindallén, Häggviks dunge, Norra Djäknen, Ella allé


Förvaltningsuppdrag

AMF Fastigheter - Radonmätningar enligt egenkontrollkrav t ex Gallerian, Hammaren 15, Stigbygeln 5

Skandia Fastigheter - stöd kring miljöledningssystem enl 14001, Byggvarubedömningen

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder - inventering och saneringssamordning av PCB


Nedan redovisas utbildningar och erhållna certifikat

SSI: Radon - mätteknik - 2004

SFAB: Radon - åtgärder i byggnader - 2005

Tyréns: CMF-certifiering, certifikat 5088 (förnyades inte längre efter 2010) - 2006

SGBC: Certifierad i Miljöbyggnad version 2.1 + 2.2 - 2013
GRI Certified Training Program Certificate G4 - 2016

Aktuell Hållbarhet Utbildning/Miljögiraff: Livscykelanalyser enligt ISO 14044 - 2016
SGBC: Certifierad i Miljöbyggnad version 3.0 - 2017

Miljömärkning Sverige: Diplomerad Svanensamordnare i byggprojekt - 2017

SGBC: Breeam SE baskurs - 2018

IVL: Grundkurs i Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM) - 2019
DI Akademi: Att leda andra utan att vara chef - 2019

SGBC: Miljöbyggnad iDrift - 2021

SGBC: Breeam in Use - 2022