Miljösamordning i Uppland AB är medlem i Sweden Green Building Council.

Certifikat och utbildningar

För att möjliggöra en smidig miljöcertifieringsprocess har Miljösamordning i Uppland AB personal med nedanstående utbildningar och certifikat. Nedan gäller för miljökonsult Helena Granlund.

  • Miljöbyggnadssamordnare för manual 2.1, 2.2, 3.0, 3.1 samt Miljöbyggnad iDrift
  • Diplomerad Svanensamordnare i byggprojekt

  • Breeam SE (grundkurs)
  • Breeam in use (grundkurs)
  • Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM) - verktyg att beräkna klimatpåverkan i byggprocessen
  • Radonkurser - mätteknik samt åtgärder i byggnader
  • CMF-certifiering (miljöinventering av farliga ämnen i byggnader) - licens har dock gått ut