Miljösamordning i projektering 

Miljösamordning i projektering innebär att du som fastighetsägare, projektledare, byggherre, förvaltare eller byggherre får en miljösamordnare till hjälp att säkerställa att ditt projekts miljökrav tas fram och följs upp i projektet. Miljösamordnaren jobbar gärna redan från idéskedet men blir oftast tillfrågad från programhandling och framåt. 


Miljösamordnaren hjälper dig att upprätta ett miljöprogram, miljöplan, miljöchecklista utifrån de miljö- och hållbarhetskrav som är viktiga för just ditt projekt. Ska du Svanencertifiera, Miljöbyggnadscertifiera eller förbereda för en framtida Miljöbyggnad iDrift så får du hjälp längs vägen fram till certifikat och uppföljning, i den omfattning som du känner passar dig och ditt projekt.

Miljösamordnarens arbetssätt skiljer sig åt mellan olika kunders önskemål men vanligt är att gå igenom miljöplanen med varje projektörsdisciplin, vara med på utvalda projekteringsmöten, finnas med som stöd kring materialval via Byggvarubedömningen och/eller SundaHus samt kunna hantera klimatavtryckfrågorna i projektet. Ofta ingår även granskning av projektörernas handlingar inför att upphandlingsunderlagen ska ut.


Intresserad och vill veta mer? Kontakta gärna Helena  nedan: